Heale õpiku sirvijale!

Oled leidnud tee mu virtuaalse pusleõpiku lehtedele. Selle koostamisega olen panustanud innovaatilise õppetöö organiseerimisse. Praktilised kunstitööd on mu esimese klassi õpilaste looming - nii autoritööd kui ka ühisjoonistamised; nii paberil tehtud kui ka elektrooniliselt. Kunst on sündinud läbi mitme õppeaine, ürituse, läbiva teema.  Siinne teemastik lähtub läbivõetavast nädalateemast. Arvutitundides joonistusprogrammide õppimisel valisid õpilased kunstiteemadest sageli lihtsama. Käesolevas õpikus on kasutatud Wikimedia avatud litsentsiga fotot (kodukakk, millele autor viidatud) ja õpetaja Margiti isiklikke fotosid. Kuigi käesolev virtuaalne õpik on õpilaste loodud, olen seda täiendanud omapildistatud fotodega õpikutekstidest, lisades sellega innovaatilisust ainematerjali funktsionaalsele lugemisele ja loetu arutamisele. Samuti on lisatud teisigi tunniks vajalikke teemakohaseid interaktiivseid materjale.

Käesolev virtuaalne pusleõpik sisaldab puslede koostamisel kasutatud keskkondade juhendeid. Siinjuures nimetan, et meie klassi õpilastele oli lemmikvahend joonistamiseks GCompris, TutxPaint, OpenOffice ja puslede tegemisel  Jigsawplanet keskkond. Selles puslede tegemine on õpilastele saanud käepärasemaks. (Vajab Java tuge, saab laadida siit). Et aga õpilased ei nõustunud mitte kõiki oma töid avaldama, tegin neist valiku.

Kuigi käesolev virtuaalne pusleõpik on esitatud Koolielu konkursile, lisan siia uusi teemasid ja pilte pidevalt.

Soovin käesoleva virtuaalse pusleõpiku kasutajaile, nii suurtele kui väikestele, positiivseid õpielamusi!

Virtuaalse õpiku koostaja Margit Lindau

Salme Põhikool

2009


Teemadest lähemalt

Sügisvärvilised lehed

28/10/2009 14:24
Üheksanda klassi Pireti antud tunnis tehtud kunstitööd. Õlipastellide kasutamine, käärilõige, kleepimine. Loodusõpetus (aastaajad), kunst, inimeseõpetus, karjäär (Piret rääkis oma tulevikuplaanidest-saada õpetajaks või kunstnikuks).

—————

Meenutame 1.veerandi aabitsalugusid

28/10/2009 14:06
Esimese klassi õpilased on vahvad lõbusad sellid. Väga kohusetundlikult on neil alati lugemispala õpitud. Mõnel poisil - tüdrukul jääb lugu päris pähe nagu luuletus. Aga, kuidas tekstist arusaamisega on? See on meil eriliselt oluline, teha sisu kõigile mõistetavaks ja arusaadavaks. 1. kooliveerandi...

—————

Jussikese seitse sõpra

28/10/2009 13:53
Esimesel veerandil hommikuringides etteloetud raamatu "Jussikese sitse sõpra" kokkuvõtte tegime nii sõnas kui pildis. TuxPaint programmi õppimisel arvutitunnis kasutasime palju templeid, taustapilte. Programmipõhine taustapilt vajas läbimõtlemist, seostamist meie teemaga, värvimist. Siin jagus...

—————


free counter